bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

bet365 europe ĐƯỢC CÔNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2

Thứ tư, 13/09/2023, 19:54

Thực hiện chương trình đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở Giáo dục, năm 2018, Trường ĐH Hùng Vương là một trong các trường đại học tốp đầu được công nhận kiểm định chất lượng giai đoạn 2012-2017 với hơn 80% các tiêu chí đạt số điểm rất cao.

(Quyết định số 89/QĐ-KĐCLGD  ngày 14.5.2018 về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho bet365 europe )

Giai đoạn 2018-2023, Trường ĐH Hùng Vương tiếp tục là một trong các trường đại học tốp đầu của cả nước thực hiện Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và gần 90% các tiêu chuẩn đạt được số điểm đánh giá rất cao.


(Quyết định số 222/QĐ-KĐCLGD ngày 7.9.2023 về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho bet365 europe )

Chương trình đánh giá chất lượng giáo dục bet365 europe do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đánh giá diễn ra từ ngày 16/5/2023 đến ngày 21/5/2023 đã thành công tốt đẹp.

Ngày 07/9/2023 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam ra Quyết định số 222/QĐ-KĐCLGD về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho bet365 europe . Công nhận bet365 europe đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 46, Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là sự kiện lớn, có ý nghĩa rất quan trọng của Nhà trường, “chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho bet365 europe ” là kênh thông tin quan trọng để người học tham khảo, xã hội, doanh nghiệp nhìn nhận, khẳng định chất lượng đào tạo và uy tín thương hiệu của Nhà trường một cách minh bạch và chính xác góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học hiện nay.

Tin bài: Mai Anh - Phòng CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN