bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:58, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Tin tức chung

Truong DH Hung Vuong phoi hop voi Hoc vien Dan toc to chuc lop Tap huan giang day kien thuc dan toc cho giang vien, bao cao vien tai tinh Phu Tho

Trường ĐH Hùng Vương phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh Phú Thọ

Trong 02 ngày 22, 23/11/2023 Trường ĐH Hùng Vương phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh Phú Thọ.

Lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh Phú Thọ tập trung vào các nội dung như: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN