bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

15:04, Thứ Tư, 06/12/2023     Lịch công tác    

Số liệu tuyển sinh

Diem trung tuyen he dai hoc chinh quy nguyen vong 1 hang nam

Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy nguyện vọng 1 hằng năm

        + Tuyển sinh năm 2023
        + Tuyển sinh năm 2022
        + Tuyển sinh năm 2021


Tuyển sinh năm 2020                    + Tuyển sinh năm 2019
Tuyển sinh năm 2018                    + Tuyển sinh năm 2017
+                    + Tuyển sinh năm 2015
Tuyển sinh năm 2014                    + Tuyển sinh năm 2013
Tuyển sinh năm 2012                    + Tuyển sinh năm 2011
+                     + Tuyển sinh năm 2009
Tuyển sinh năm 2008

 

 


Bao cao thong ke hang nam cua Truong Dai hoc Hung Vuong

Báo cáo thống kê hằng năm của bet365 europe

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. Trường Đại học Hùng Vương đã thực hiện báo cáo thống kê:


De an tuyen sinh

Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Hùng Vương:
        + Đề án tuyển sinh năm 2023
        +         + 

+                   + +                   + +                   + 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN