bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

16:16, Thứ Tư, 06/12/2023     Lịch công tác    

Đảm bảo chất lượng

Văn bản kiểm định chất lượng

Dam bao chat luong

Các văn bản về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

Các văn bản về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục


Dam bao chat luong

Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Ban hành kèm theo quyết định số: 76 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo (Toàn văn  download tệp đính kèm)


Đánh giá chất lượng

Dam bao chat luong

Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ đại học

Thực hiện công văn số 3356/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tham khảo chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT, ngày 10 tháng 10 năm 2012, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ đại học cho các cán bộ, giảng viên là lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn có đào tạo và tham gia đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (THPT) trình độ đại học.


Dam bao chat luong

Hội nghị nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá năm 2011

Thực hiện công văn số 1899/BGDĐT-KT&KĐ ngày 08/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc “Triển khai kiểm định chất lượng giáo dục 29 trường Đại học năm học 2008”, Trường ĐH Hùng Vương đã hoàn thành “Báo cáo tự đánh giá”. Năm 2011, Trường ĐH Hùng Vương tiếp tục hoàn thành “Báo cáo tự đánh giá” tổng thể các hoạt động của Trường giai đoạn 2006 – 2011.Chưa trường Đại học nào đạt chất lượng cao

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN