bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

06:00, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Hoạt động kiểm định

Quyet dinh V/v quy dinh chuan dau ra ngoai ngu va tin hoc doi voi sinh vien dai hoc, cao dang he chinh quy cua Truong Dai hoc Hung Vuong

Quyết định V/v quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của bet365 europe

Quyết định V/v quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hùng Vương


Cac khoa to chuc Hoi thao “Doi moi kiem tra, danh gia theo huong tiep can nang luc nguoi hoc”

Các khoa tổ chức Hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học”

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-ĐHHV ngày 4/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, trong tuần qua, các khoa trong trường đã lần lượt tổ chức Hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học”.


Quyet dinh Ve viec thanh lap Hoi dong nghiem thu Bao cao tu danh gia chat luong truong dai hoc nam 2014

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường đại học năm 2014

Thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường đại học năm 2014


Ke hoach to chuc nghiem thu bao cao tu danh gia chuong trinh DHSP Toan, Ngu van, Tieng anh

Kế hoạch tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình ĐHSP Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

Thành phần tham dự

- Theo Quyết định nghiệm thu;

- Phòng Thanh tra, Khảo thí & ĐBCL;

- Đại biểu khoa Ngoại ngữ, Toán - Công nghệ; Khoa học XH&NV.


Dai hoc Hung Vuong to chuc nghiem thu chuong trinh dao tao lien thong tu cao dang len dai hoc he chinh quy theo hoc che tin chi

Đại học Hùng Vương tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Ngày 10/10/2013, tại Hội trường tầng 5, nhà Điều hành cơ sở Việt Trì đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

 


Cong tac phong, chong tham nhung tai Truong Dai hoc Hung Vuong

Công tác phòng, chống tham nhũng tại bet365 europe

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo quyết định số: 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương được phê duyệt kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UB, ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ:
Trường Đại học Hùng Vương đã triển khai công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

 


Dai hoc Hung Vuong nghiem thu cong khai chuan dau ra 8 nganh dai hoc dao tao giao vien THPT

Đại học Hùng Vương nghiệm thu công khai chuẩn đầu ra 8 ngành đại học đào tạo giáo viên THPT

Vừa qua, vào ngày 15 tháng 11 năm 2012, Trường Đại học Hùng Vương tiến hành nghiệm thu công khai chuẩn đầu ra 8 ngành đại học đào tạo giáo viên THPT.


Tap huan xay dung chuan dau ra cac nganh dao tao giao vien Trung hoc pho thong trinh do dai hoc

Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ đại học

Thực hiện công văn số 3356/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tham khảo chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT, ngày 10 tháng 10 năm 2012, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ đại học cho các cán bộ, giảng viên là lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn có đào tạo và tham gia đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (THPT) trình độ đại học.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN