bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:15, Thứ Tư, 06/12/2023     Lịch công tác    

Đào tạo liên thông

Cac nganh dao tao lien thong

Các ngành đào tạo liên thông

 

 

 

Liên thông lên đại học: 31 ngành

1.

Đại học sư phạm Toán học

17.

Đại học Công nghệ thông tin 

2.  Đại học Sư phạm Sinh học

18.

Đại học Chăn nuôi thú y     

3.

Đại học sư phạm Tiếng Anh  

19.

Đại học Khoa học cây trồng   

4.

Đại học Sư phạm Hóa học

20.

Đại học Kinh tế nông nghiệp 

5.

Đại học sư phạm Địa lý

21.

Đại học Công nghệ kỹ thuật điện tử

6.

Đại học Sư phạm Ngữ văn

22.

Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc   

7.

Đại học Sư phạm Vậy lý      

23.

Đại học Ngôn ngữ Anh          

8.

Đại học Sư phạm Âm Nhạc 

24.

Đại học Tài chính ngân hàng   

9.

Đại học Sư phạm mỹ thuật 

25.

Đại học Quản trị Kinh doanh           

10.

Đại học Du lịch

26.

Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

11.

Đại học Thú y 

27.

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

12.

Đại học Kinh tế (Kinh tế đầu tư)

28.

Đại học Giáo dục thể chất

13.

Đại học Giáo dục Tiểu học 

29.

Đại học Kế Toán

14.

Đại học Giáo dục Mầm non 

30.

Đại học Sử - Giáo dục công dân

15.

Đại học Công tác xã hội

31.

Đại học Việt Nam học

16.

Đại học Hướng dẫn viên du lịch 

 

 

       

 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN