bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

18:13, Thứ Tư, 06/12/2023     Lịch công tác    

Đào tạo đại học

Cac nganh dao tao trinh do dai hoc

Các ngành đào tạo trình độ đại học

Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học công lập đa ngành trên quê hương đất tổ.

Hiện tại trường Đại học Hùng Vương được phép đào tạo 37 ngành đại học, gồm các ngành:

1. Giáo dục Mầm non

2. Giáo dục Tiểu học

3. Sư phạm Toán học

4. Sư phạm Ngữ văn

5. Sư phạm Tiếng Anh

6. Công nghệ thông tin

7. Quản trị kinh doanh

8. Kế toán

9. Khoa học cây trồng

10. Sư phạm Địa lý

11. Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

12. Nông học

13. Sư phạm Lịch sử

14. Quản lý giáo dục

15. Việt Nam học

16. Ngôn ngữ Anh

17. Ngôn ngữ Trung Quốc

18. Tài chính - Ngân hàng

19. Chăn nuôi

 

20. Sư phạm Hoá học

21. Sư phạm Sinh học

22. Lâm học

23. Giáo dục Thể chất

24. Sư phạm Vật lý

25. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

26. Kinh tế nông nghiệp

27. Sư phạm Âm nhạc

28. Sư phạm Mỹ thuật

29. Kinh tế

30. Thú y

31. Du lịch

32. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

33. Công tác xã hội

34. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

35. Thiết kế đồ họa

36. Công nghệ sinh học

37. Điều dưỡng

 

 


Quy che dao tao trinh do dai hoc

Quy chế đào tạo trình độ đại học

Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHHV ngày 10/8/2021. Áp dụng cho các khoá tuyển sinh đào tạo sau ngày 03/5/2021.


(Xem thêm: ).


Chuong trinh dao tao dai hoc

Chương trình đào tạo đại học

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương được xây dựng theo định hướng ứng dụng, giảm nội dung lý thuyết, hàn lâm; tăng thời lượng thực hành, thực tập thực tế tại các đơn vị doanh nghiệp.
Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: từ 120 - 138 tín chỉ (đối với các ngành cấp bằng cử nhân), từ 150 - 165 tín chỉ (đối với các ngành cấp bằng Kỹ sư, Bác sĩ thú y), chưa kể nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học:
        - Nhóm ngành ngoài Sư phạm:
               + Kiến thức giáo dục đại cương
               + Kiến thức cơ sở ngành
               + Kiến thức ngành
               + Thực tập, Đề án, Đồ án tốt nghiệp

       - Nhóm ngành Sư phạm:
               + Kiến thức giáo dục đại cương
               + Kiến thức cơ sở ngành
               + Kiến thức ngành
               + Kiến thức đào tạo năng lực sư phạm
               + Thực tập, Đề án tốt nghiệp

Danh mục các chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)


Chuan dau ra cac nganh dai hoc

Chuẩn đầu ra các ngành đại học

Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo.


He thong quan ly dao tao dai hoc //dangky.hvu.site-f1.com

Hệ thống quản lý đào tạo đại học //dangky.hvu.site-f1.com

Hệ thống quản lý đào tạo đại học, sau đại học () quản lý tổng thể các nội dung về Điểm, Thời khóa biểu, Quản lý sinh viên, Học bổng, Học phí...
Xem thêm:
Sơ đồ phòng học
- - - Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin
Danh sách CVHT, GVCN
Kế hoạch thời gian năm học
Hướng dẫn học cùng lúc 2 chương trình

Quy trình ĐKMH
Sổ tay sinh viên năm 2020
Sổ tay giảng viên

Quy định giờ lên lớp


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN