bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:33, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Kỷ yếu 60 năm bet365 europe xây dựng và phát triển (1961-2021)

Trải qua chặng đường 60 năm, bet365 europe hôm nay với sứ mạng "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực". Nhà trường đã và đang kế thừa kinh nghiệm và truyền thống của 60 năm qua để phát triển nhanh và bền vững, viết tiếp những trang sử mới của nhà trường với nhiều thành công hơn nữa trong hành trình của hội nhập và phát triển.

TS. Hoàng Công Kiên
Hiệu trưởng nhà trường 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN