bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:32, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Giới thiệu chung

bet365 europe
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, ĐA NGÀNH TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ

Địa chỉ: Phường Nông Trang - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (02103) 993.369

Fax: (02103) 993.468

Website:   //site-f1.com  
Email:       info@hvu.site-f1.com

Trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống 60 năm.
 

Đội ngũ cán bộ: 
        Hiện Nhà trường có hơn 403 cán bộ, giảng viên, trong đó có trình độ TS, chức danh GS, PGS là 103 và hàng chục Nghiên cứu sinh đang học tập trong nước và nước ngoài
      
Tổ chức bộ máy:  
         Hiện nay, Nhà Trường có:
         - 9 khoa (Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Văn hóa du lịch; Ngoại ngữ; Giáo dục Tiểu học và Mầm non; Nông - Lâm - Ngư; Kinh tế & Quản trị kinh doanh; Nghệ thuật và Thể dục thể thao; Chính trị và Tâm lý giáo dục);
         - 06 phòng (Văn phòng; Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên; Đào tạo; Kế hoạch Tài chính; Hợp tác quốc tế; Khoa học & Công nghệ);
         - 06 trung tâm (Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên; Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục; Ngoại ngữ - Tin học; Thông tin - Tư liệu - Thư viện; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Đảm bảo chất lượng);
         - 01 Viện (Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển);
         - 01 trạm (Y tế).

Ngành nghề, trình độ đào tạo:   
      Nhà trường đào tạo 46 ngành sau đại học, đại học. Cụ thể:
         - Đào tạo sau đại học: 08 ngành;
         - Đào tạo đại học: 38 ngành;
               
Quy mô đào tạo:
      Năm học 2022 - 2023, quy mô đào tạo trình độ đại học, sau đại học là 5.122 sinh viên, học viên trong đó đại học chính quy 2.976 sinh viên; cao học 583 học viên, đại học liên thông 1.563 sinh viên.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN