bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:33, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ bet365 europe (gọi tắt là Đảng ủy) có nhiệm vụ:

- Đảm bảo hoạt động của Đảng ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

- Quyết định phương hướng, chủ trương, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm của Đảng bộ, của nhà trường.

- Quyết định các giải pháp và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở.

- Quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, công tác cán bộ theo điều lệ Đảng và Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy cấp trên.

- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng thông qua Ban chấp hành các đoàn thể. Các đoàn thể phải báo cáo kịp thời, phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của quần chúng với Đảng ủy.

- Quản lý tài chính của Đảng bộ.

- Ban chấp hành Đảng bộ họp mỗi tháng một kỳ, khi cần có thể triệu tập hội nghị bất thường.

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ:

STT Họ và Tên Chức vụ
1 Hoàng Công Kiên Bí thư Đảng ủy
2 Đỗ Khắc Thanh Phó Bí thư Đảng ủy
3 Phan Thị Tình UV Ban thường vụ
4 Tạ Quốc Thịnh UV Ban thường vụ
5 Triệu Quý Hùng UV Ban thường vụ
6 Trần Đình Chiến UV Ban chấp hành
7 Cao Phi Bằng UV Ban chấp hành
8 Nguyễn Tài Năng UV Ban chấp hành
9 Dương Thị Bích Liên UV Ban chấp hành
10 Nguyễn Tiến Mạnh UV Ban chấp hành
11 Nguyễn Thị Thúy Hằng UV Ban chấp hành
12 Lê Thị Thanh Thủy UV Ban chấp hành
13 Phạm Duy Hưng UV Ban chấp hành
14 Phạm Thanh Loan UV Ban chấp hành
15 Trần Thành Vinh UV Ban chấp hành

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN