bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:33, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Ban giám hiệu

TS. Hoàng Công Kiên
Hiệu trưởng

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và trước Hội đồng trường về các hoạt động của Nhà trường. Giữ mối liên hệ với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Tạp chí khoa học; Thi đua, khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng (Các bộ phận: Tổ chức cán bộ, Thanh tra - pháp chế); Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Khoa Khoa học tự nhiên; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

- Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; trực tiếp ký các văn bản gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Quyết định thuộc lĩnh vực phụ trách, ký các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Hiệu trưởng phân công ký thay đối với các Phó Hiệu trưởng theo lĩnh vực công tác được giao; giao ký thừa ủy quyền, ký thừa lệnh đối với một số Trưởng các đơn vị.

- Là chủ tài khoản số 1 của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ giao.

PGS.TS Phan Thị Tình
Phó Hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác: Đào tạo, bồi dưỡng: Mở ngành đào tạo, phát triển chương trình, tuyển sinh, tổ chức, quản lý thực hiện chương trình đào tạo, xét tốt nghiệp; khảo thí và đảm bảo chất lượng. Theo dõi Hội chữ thập đỏ.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa Du lịch; Khoa Nông - Lâm - Ngư; Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện; Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

- Ký giấy chứng nhận tốt nghiệp cho người học do Nhà trường đào tạo và các loại chứng nhận; bảng điểm, bản sao (từ sổ gốc) văn bằng chứng chỉ; các quyết định bảo lưu, thôi học và quay trở lại học tập của người học; xác nhận người học đang học tập.

- Ký các văn bản khác thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ThS. Tạ Quốc Thịnh
Phó Hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác: Kế hoạch tài chính; các dự án đầu tư, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý cơ sở vật chất, mua sắm tài sản; quản lý tài sản; hành chính – văn thư, lễ tân; pháp chế; bảo vệ bí mật nhà nước; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; điện, nước; phòng chống thiên tai, bão lụt, phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ.

- Chỉ đạo và ký tất cả các hợp đồng (trừ hợp đồng lao động và hợp đồng thỉnh giảng) và ký các văn bản khác thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng (bộ phận: Hành chính; Quản trị); Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Là chủ tài khoản số 2 của trường (theo uỷ quyền của Hiệu trưởng).

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

TS. Trần Đình Chiến
Phó Hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác: Nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; liên kết đào tạo; truyền thông, website; kết nối doanh nghiệp, việc làm sinh viên; công tác chính trị tư tưởng, công tác sinh viên; dân quân tự vệ. Theo dõi các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Khuyến học, Hội cựu chiến binh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên; Khoa Nghệ thuật và Thể dục Thể thao; Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục; Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên; Viện Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển; Trạm Y tế.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

- Là người phát ngôn chính thức của Nhà trường.

- Ký xác nhận chế độ cho người học các hệ đào tạo và các văn bản khác thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN