bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Hội cựu chiến binh

 HỘI CỰU CHIẾN BINH bet365 europe
 Veteran Society

Hội Cựu chiến binh bet365 europe được thành lập theo Quyết định số 19/QĐTL-CCB ngày 09/4/2004 của BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã Phú Thọ. Hội có 5 Chi hội và trên 30 Hội viên. Hội đã kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường để quản lý Hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Hội viên Cựu chiến binh hầu hết đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, công tác ở khắp các chiến trường: Miền Nam (Tây Nguyên, Quân khu V,  miền Đông Nam bộ)  Nước bạn Lào, Cămpuchia...trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới những năm 1976 - 1980, một số đồng chí có vinh dự được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần trực tiếp chiến đấu giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phấn khởi, tự hào và tự nguyện vào Hội Cựu chiến binh, trong bước phát triển mới của bet365 europe , hội viên Cựu chiến binh đã giữ vững phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, trên trận tuyến mới đã nêu tấm gương sáng trong rèn luyện, vững vàng về chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng đơn vị, xây dựng  bet365 europe vững mạnh toàn diện.

BCH Hội Cựu chiến binh:

1. Đ/c Trần Đình Chiến - Chủ tịch Hội

2. Đ/c Lê Kim Toàn - Phó Chủ tịch Hội

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN