bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

11:07, Thứ Năm, 30/11/2023     Lịch công tác    

Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển

Institute of applied research and Development

1. Chức năng

Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đào tạo, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh lực giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược liệu, sở hữu trí tuệ, kinh tế - xã hội - môi trường.

Là tổ chức khoa học và công nghệ công lập độc lập, trực thuộc Trường, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. 

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển

- Triển khai các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và các đề tài trọng điểm cấp trường;

- Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác chuyển giao công nghệ, đề tài, dự án từ các tổ chức quốc tế, các nguồn tài trợ từ nước ngoài;

- Tư vấn chính sách cho tỉnh Phú Thọ và khu vực; tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật của các địa phương theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Ứng dụng và chuyển giao các kết quả khoa học và công nghệ; công bố kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật.

b) Đào tạo

- Phối hợp với các đơn vị trong đào tạo đại học, sau đại học theo quy định; tổ chức tập huấn, đào tạo ngắn hạn trong nước và quốc tế;

- Tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến theo quy định của pháp luật;

c) Thương mại

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, thương mại các sản phẩm, hàng hóa thuộc các lĩnh vực hoạt động của Viện;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ về phân tích, kiểm định và chứng nhận các sản phẩm sinh học, đất, nước và các sản phẩm khác;

d) Nhiệm vụ khác

- Quản lý vận hành các phòng thí nghiệm của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng và nhiệm vụ do bet365 europe giao.

Lãnh đạo Viện

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Phạm Thanh Loan

Chức vụ: Viện trưởng
Điện thoại : 0976.677335

2

TS. Trần Trung Kiên

Chức vụ: Phó Viện trưởng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN