bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên

Center for International Training Cooperation, Media, and Student Assistance

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hệ vừa làm vừa học. Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước để tổ chức các hoạt động liên kết; Công tác truyền thông; Kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học và công tác liên kết đào tạo

 - Xác định nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đào tạo; để làm đầu mối phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tạo nguồn tuyển sinh các hệ đào tạo của Trường cũng như của các hợp đồng liên kết đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị và khoa chuyên môn để tổ chức, quản lý các loại hình đào tạo, vừa làm vừa học và các loại hình liên kết đào tạo.

b) Truyền thông

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ quảng bá tuyển sinh của Nhà trường.

c) Công tác kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên

- Là đầu mối kết nối với các công ty, các doanh nghiệp,... để họ có thể tham gia vào công tác đào tạo, thực hành rèn nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên của Trường;

- Phối hợp các nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm cho sinh viên;

 - Khảo sát nắm bắt nhu cầu của sinh viên, của các cơ sở tuyển dụng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

3. Lãnh đạo Trung tâm

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Bùi Thị Mai Lan

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0912775633
Email: builanhv@gmail.com

2

 ThS. Nguyễn Hoàng Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0972707282
Email: namnguyenfcbc@gmail.com

3  ThS. Vũ Việt Kường

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988677742
Email: kuongdhhv@gmail.com

4  ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0989737728
Email: nguyenlienhv@gmail.com 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN