bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh

Center for National Defense and Security Education

1. Sơ lược về trung tâm

Thực hiện Quyết định số: 161/QĐ-TTg, ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt hệ thống trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh giai đoạn 2015- 2020 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số: 1550/QĐ- UBND, ngày 09/07/2015 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh bet365 europe .

2. Chức năng của trung tâm

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện về công tác: Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên, học viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và kỹ năng cho các đối tượng người học theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm.

a) Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phối hợp liên kết với các đơn vị xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tổ chức quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh học tập tại trung tâm; nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu về Giáo trình quốc phòng an ninh; tổ chức cho học sinh ngày hè quân đội, chúng em tập làm chiến sỹ; cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên tại trung tâm;

c) Thực hiện quản lý vũ khí, quân trang, quân dụng học liệu phục vụ các chương trình giáo dục quốc phòng an ninh đảm bảo đúng quy định.

4. Danh sách cán bộ

TT

 Họ và Tên

Thông tin cán bộ

1

TS. Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0398.379.722

2

Thượng tá: Nguyễn Văn Thức

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0984.923.760

3

Ths. Ngô Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Trưởng phòng HC-TC
Điện thoại: 0987.774.667

 4 Ths. Lê Quang Khải 

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo
Điện thoại: 0355.180.340 

5 Thượng tá: Triệu Thế Linh

Chức vụ: Trưởng khoa Chính trị
Điện thoại: 0912.246.069

6 Thiếu tá: Giang Thế Vinh

Trưởng khoa Quân sự
Điện thoại: 0374.796.040

 
Công tác đào tạo Giáo dục Quốc phòng an ninh cho sinh viên.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN