bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục

Center for Professional Development of Teachers and Educational Administrators

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cbql giáo dục được thành lập ngày 01/07/2017 (Quyết định số 786/QĐ-ĐHHV ngày 29/6/2017 của Hiệu trưởng bet365 europe )

Địa chỉ: Nhà Điều hành, bet365 europe , Phường Nông Trang, Tp. Vietj Trì, tỉnh Phú Thọ

Email:  cbql@hvu.site-f1.com

1. Chức năng :

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, nhân viên các cấp của tỉnh Phú Thọ và khu vực. Là đơn vị sự nghiệp dự toán cấp II.

 2. Nhiệm vụ :           

a) Tổ chức các lớp học bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, nghiệp vụ quản lý giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

b) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục, công tác bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ quản lí, giáo viên;

c) Liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học, thực tập rèn nghề của sinh viên;

d) Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định hiện hành;

e) Thực hiện thu, chi tài chính đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc Trung tâm :

                - Phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên;

                - Phòng Tổng hợp;

                - Bộ môn Lí luận cơ sở, Nghiệp vụ.

 3. DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM, LÃNH ĐẠO PHÒNG, BỘ MÔN THUỘC TT

TT

Họ và tên

Thông tin

 

 

1

ThS. Lê Phong Thu

Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách
Điện thoại: 0915 544 406
Email: lephongthu.cbql@hvu.site-f1.com

 
 2

ThS. Lê Diên Phương

Chức vụ: Trưởng phòng PT - Phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên
Điện thoại: 0888 256 569
Email: phuongcbql@hvu.site-f1.com

 
3

ThS. Lê Đức Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên
Điện thoại: 0987526632

Email: yenanh.cbql@hvu.site-f1.com

 
4

ThS. Hoàng Minh Chí

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0986 234 377
Email: hoangchi.cbql@hvu.site-f1.com

 
5

ThS. Phạm Thị Bích

Chức vụ: Trưởng bộ môn Lý luận Cơ sở, Nghiệp vụ
Điện thoại: 0977 409 837
Email: phambichpt.cbql@hvu.site-f1.com

 
6

ThS. Đoàn Thị Khánh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng BM Lý luận Cơ sở, Nghiệp vụ
Điện thoại:0976059587
Email: yenanh.cbql@hvu.site-f1.com

 

4. Một số hình ảnh của Trung tâm

Đại hội chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2020

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN