bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Trạm y tế

Medical Station
1. Sơ lược về phòng
Địa chỉ: tầng 1 Nhà Hành chính hiệu bộ
Điện thoại: 0210.6260.215
Email: tramyte@hvu.site-f1.com
1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho viên chức và người học, phối hợp thực hiện công tác vệ sinh môi trường của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của viên chức và người học;

b) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc;

c) Chủ trì và thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế; công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, các bệnh, tật học đường; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội; y tế học đường, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn;

d) Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Thông tin

1

 

 Trần Thị Kim Huế

Chức vụ: PT Trạm y tế
Điện thoại: 01639.834.111

 2

Phạm Thị Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0943.907.886

3

 Phan Thị Thủy 

Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0976.403.448

4

Trần Quốc Dũng

Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0974.732.038


 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN