bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Phòng Hợp tác quốc tế

Department of International Cooperation

1. Sơ lược về phòng

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, tầng 4 - Nhà hành chính Hiệu bộ

Điện Thoại: 02103.622.789

Email: phonghoptacquocte@hvu.site-f1.com 

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhân lực quốc tế.

Nhiệm vụ

a) Hợp tác quốc tế

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường. Quản lý, triển khai các chương trình và hoạt động hợp tác, quốc tế của Trường;

- Quản lý dự án các chương trình liên kết; quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường, chịu trách nhiệm thông tin về Trường trong quan hệ quốc tế; tham gia các hoạt động quản lý nội dung website của Trường, trực tiếp phụ trách phần nội dung bằng tiếng nước ngoài.

- Thực hiện công tác lãnh sự, quản lý đoàn vào, đoàn ra; quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại Trường.

b) Phát triển nhân lực quốc tế

- Xây dựng kế hoạch, quản lý và triển khai các nhiệm vụ về công tác phát triển nguồn nhân lực quốc tế, gồm: Đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, rèn nghề, trao đổi học viên, sinh viên, giảng viên và các hoạt động khác;

- Phối hợp với các đơn vị, triển khai thực hiện hợp đồng liên kết với một số đơn vị có chức năng tuyển nguồn lao động đi làm việc tại nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

 Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Thông tin

1

TS. Cao Việt

Chức vụ: Phó Trưởng phòng - PT

Chuyên môn đào tạo: TS. Hóa học
Điện thoại: 0989485554
Email: Caoviet@hvu.site-f1.com

2

ThS. Bùi Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: ThS. Quản lý Kinh tế 
Điện thoại: 0868852296
Email: oanhbt@hvu.site-f1.com

3

ThS. Nguyễn Thị Hà Giang

Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: Ths. Tiếng Trung
Điện thoại: 0982698583
Email: Longgiang68168@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Nhật Anh

Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn đào tạo: Ths. QLKT
Điện thoại: 0968043385
Email: nhatanh1971992@gmail.com

5

CN. Nguyễn Thị Phương Thúy

Chức vụ: Chuyên viên
Chuyên môn đào tạo: CN. Quan hệ quốc tế
Điện thoại: 0913838878
Email: nguyenthiphuongthuy0102@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN