bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

06:00, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Khoa Ngoại ngữ

 Faculty of Foreign Languages 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Ngoại ngữ bet365 europe , tiền thân là Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1996, đóng trên địa bàn quê hương Đất Tổ Vua Hùng. Sau 27 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Ngoại ngữ đã thực sự lớn mạnh không ngừng về tổ chức, chất lượng và số lượng, có phương pháp giảng dạy tiên tiến. Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ có 03 Bộ môn: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Bộ môn sư phạm tiếng Anh, Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. Khoa có tổng số 32 giảng viên cơ hữu, trong đó có 05 Tiến sĩ, 02 NCS, 20 Thạc sĩ, 01 giảng viên người Trung Quốc, trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng thường xuyên của Khoa gồm 01 Phó giáo sư, 12 Tiến sĩ đến từ nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ và sư phạm ngoại ngữ uy tín trong cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để Khoa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hiện nay, Khoa có trên 1000 sinh viên theo học các hệ chính quy, liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm,… đáp ứng nhu cầu nhân lực ngoại ngữ của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

2. Tầm nhìn và sứ mệnh của Khoa

Khoa Ngoại ngữ phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo cử nhân Ngôn ngữ tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Sư phạm tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập của giáo dục hiện đại và yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực; là đơn vị nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao và triển khai những vấn đề cơ bản, những định hướng đổi mới về khoa học Ngoại ngữ.

Khoa Ngoại ngữ là Khoa có trách nhiệm cụ thể hóa sứ mạng của Trường về nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ và đào tạo nguồn cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, sư phạm tiếng Anh có chất lượng đáp ứng nhu cầu phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

3. Ngành đào tạo

- Đại học Ngôn ngữ Anh
- Đại học Sư phạm tiếng Anh
- Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc

IV. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

TS. Vũ Thị Quỳnh Dung

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0983.418.019
Email: quynhdzunghvu@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0983.324.776
Email: hangdhhv@yahoo.com

3

TS. Đỗ Tiến Quân

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Trưởng BM Ngôn ngữ và VH Trung Quốc

Điện thoại: 085.8855.978
Email: dotienquan@hvu.site-f1.com

4

NCS. Nguyễn Minh Huệ

Chức vụ: Phó TBM Ngôn ngữ và VH Trung Quốc

Điện thoại: 0915.212.999
Email: minhgao@gmai.com

5

ThS. Đào Thị Thùy Dương

Chức vụ: Phó TBM Ngôn ngữ và VH Trung Quốc

Điện thoại: 0912.781.984
Email: dttduong@gmail.com

6

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó TBM Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

Điện thoại: 0914.938.242
Email: huongpham_76@yahoo.com

7

NCS. Nguyễn Thị Tố Loan

Chức vụ: Phó TBM Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

Điện thoại: 0982.827.925
Email: loanbe84@gmail.com

8

TS. Hoàng Thị Vân Yên

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Sư phạm tiếng Anh

Điện thoại: 086.5999.426
Email: hoangthivanyen@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó TBM Sư phạm tiếng Anh

Điện thoại: 0984.361.430
Email: myson2003@yahoo.com

5. Địa chỉ liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Tầng 4 - Nhà Hành chính Hiệu bộ, bet365 europe , Tỉnh Phú Thọ
Email: khoangoaingu@hvu.site-f1.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN