bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

09:07, Thứ Năm, 30/11/2023     Lịch công tác    

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering Technology               

I. Sơ lược về khoa

- Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà Hành chính Hiệu bộ

- Email: khoakythuatcongnghe@hvu.site-f1.com

- Khoa gồm 4 bộ môn (Công nghệ phần mềm; Mạng và Truyền thông, Cơ khí, Điện – Điện tử ).

- Tổng số cán bộ giảng viên: 21, trong đó: nam 12 , nữ 9.

- Trình độ chuyên môn: 04 Tiến sỹ, 15 Thạc sĩ, 02 cử nhân (trong đó có 01 nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga)

II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

- Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến bắt kịp với trình độ giáo dục đại học trong nước và khu vực;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng môn học của các chuyên ngành đào tạo, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, chủ động khai thác dự án hợp tác quốc tế, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tạo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên và các nhà nghiên cứu.

 - Thực hiện nhiệm vụ đào tạo toàn diện về văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng đạo đức cho sinh viên.  

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài những chức năng nhiệm vụ chung của một đơn vị trực thuộc của trường Đại học Hùng Vương, nhiệm vụ chính trị của khoa Kỹ thuật– Công nghệ đó là:

- Đào tạo trình độ cử nhân Đại học:

+ ĐH Công nghệ thông tin;

+ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử;

+ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

 

III. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn

STT

Họ tên, chức vụ

Thông tin cán bộ

1

TS. Nguyễn Hùng Cường

Chức vụ: Trưởng khoa
ĐT: 0912595102
Email: cuongnh86@gmail.com

2

TS. Mai Văn Chung

Chức vụ: Phó trưởng khoa
ĐT: 0965999216

Email: maichung@hvu.site-f1.com

3

TS. Nguyễn Tiến Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa
ĐT: 0985900997

Email: nguyentienha@hvu.site-f1.com

4

TS. Phạm Đức Thọ

Chức vụ: Trưởng bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm

ĐT:0829667888

Email: thopham@hvu.site-f1.com

5

TS. Đặng Văn Trường

Chức vụ: Trưởng bộ môn Bộ môn Cơ khí

ĐT:0975730680

Email: truongdv.ck@gmail.com

6

TS. Đào Anh Quân

Chức vụ: Trưởng bộ môn Bộ môn Điện - Điện tử
ĐT: 0964466595
Email: daoanhquan@hvu.site-f1.com

7

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Bộ môn Điện - Điện tử
ĐT: 01674699986/0965392534
Email: nguyenthithanhhoa@hvu.site-f1.com

8

ThS. Phạm Thị Kim Huệ

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Điện – Điện tử
ĐT: 0919686329
Email: phamthikimhuek18@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN