bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

06:00, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Khoa Khoa học Tự nhiên

Faculty of Natural Sciences

Tuổi trẻ - Tri thức – Ước mơ – Khởi nghiệp

I. Thông tin chung

Tầng 4, nhà Hành chính hiệu bộ – bet365 europe

Phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Email: khoahoctunhien@hvu.site-f1.com 

Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập năm 2003 trên cơ sở Khoa Khoa học Tự nhiên của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ (ngày 31 tháng 8 năm 2018 khoa Toán – Tin sáp nhập trở lại khoa Khoa học Tự nhiên), trực thuộc bet365 europe với bề dày truyền thống về đào tạo các ngành sư phạm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Hiện nay, khoa có tổng số 34 cán bộ giảng viên, trong đó 01 Phó giáo sư, 08 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh; 20 Thạc sĩ, 02 Điều dưỡng chuyên khoa 1 và 03 Cử nhân.

II. Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển

Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận một đội ngũ lao động chất lượng cao, đạt chuẩn thuộc khối sư phạm ở trình độ Thạc sĩ (thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; thạc sĩ Sinh học); trình độ Đại học (Toán học, Vật lý, Toán – Lý, Hóa học, Sinh học) và cử nhân Điều dưỡng, Công nghệ sinh học.

- Triển khai đào tạo các ngành đào tạo đại học, sau đại học khoa học tự nhiên;

- Tổ chức các hoạt động: Nghiệp vụ sư phạm, thực tập chuyên môn cho người học của Khoa;

- Tham gia giảng dạy các môn chung của nhóm ngành có trong chương trình đào tạo các ngành khác của Trường;

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ ở các trường phổ thông;

- Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên khi được yêu cầu.

- Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, phù hợp với trình độ giáo dục đại học trong nước và khu vực;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng các môn học của các chuyên ngành đào tạo, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có kĩ năng, trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh khai thác dự án hợp tác quốc tế, gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với đời sống.

- Tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi nhất cho sinh viên.

III. Cơ cấu tổ chức

- Khoa có 05 Bộ môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học. và Điều dưỡng

- 15 Phòng thí nghiệm và nghiên cứu:

+ 02 phòng thí nghiệm thực hành sinh học,

+ 01 phòng hóa học hợp chất thiên nhiên,

+ 01 phòng hóa học,

+ 01 phòng thí nghiệm Cơ - Nhiệt,

+ 01 phòng thí nghiệm Điện – Quang,

+ 01 phòng thí nghiệm Vật lý phổ thông.

+ 08 phòng thí nghiệm thực hành Điều dưỡng

3.1. Ban Lãnh đạo Khoa

- Trưởng Khoa: PGS.TS Cao Phi Bằng

   ĐT: 0904922412/ 0814127666; Email: phibang.cao@hvu.site-f1.com/phibang.cao@gmail.com

- Phó Trưởng Khoa: TS. Đặng Thị Phương Thanh

   ĐT : 0983.129.711; Email : thanhdp83@gmail.com 

- Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Huệ

   ĐT: 0388967433; Email: huedhhv@gmail.com

3.2 . Các Bộ môn, Trung tâm trực nghiệm

* Bộ môn Sinh học:

- Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Mai Lan

   ĐT: 0985.107.145; Email: tranmailan@hvu.site-f1.com/mailan.sc@gmail.com   

- Cán bộ giảng viên:

+ TS. Nguyễn Bình Liêm

+ ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

+ ThS. Chu Thị Bích Ngọc

+ ThS. Nguyễn Thị Hiền

+ ThS. Lê Thị Mận

+ ThS. Nguyễn Phương Quý

- Các hoạt động đào tạo chính:

+ Thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh học

+ Đại học Sư phạm Sinh học

+ Đại học công nghệ sinh học.

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu, phát triển đề tài theo hướng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học trong dạy học Sinh học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Nghiên cứu về hình thái và đặc điểm sinh trưởng, chỉ tiêu sinh lí cây trồng.

+ Nghiên cứu về đặc điểm tầm vóc thể lực người Việt Nam

* Bộ môn Hóa học:

- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

   ĐT: 0985.198.414; Email: hunghoadhhv2008@gmail.com  

- Phó Trưởng Bộ môn: NCS. Nguyễn Thị Bình Yên

   ĐT: 0988.309.910; Email: binhyenhello@gmail.com  

- Cán bộ giảng viên:

+ ThS. Phùng Thị Lan Hương

+ ThS. Lâm Hùng Sơn

+ Nguyễn Thị Thu Thảo

+ Phạm Thị Thanh Huê

- Các hoạt động đào tạo chính:

+ Đại học Sư phạm Hóa học

- Các hướng nghiên cứu chính:

-  Vô cơ, phân tích:

Phân tích các chỉ tiêu hóa học về nước sinh hoạt, nước thải, nước sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đến các nguồn nước.

+ Đánh giá sự ô nhiễm các kim loại, ô nhiễm hữu cơ trong môi trường đất, nước, không khí và các giải pháp xử lý.

+ Phân tích ảnh hưởng của một số kim loại nặng, vitamin trong sự phát triển và sinh trưởng của thực vật.

+ Nghiên cứu vật liệu đá vôi ứng dụng sản xuất xi măng bê tông tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Nghiên cứu tách lignin và cellulose trong dịch đen nhà máy giấy.

- Hữu cơ:

Nghiên cứu cấu trúc, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất chiết tách được từ các thực vật, định hướng làm dược phẩm, thuốc chống ung thư, thực phẩm chức năng.

+ Chiết tách một số tinh dầu thực vật định hướng ứng dụng, tổng hợp hữu cơ.

Phương pháp giảng dạy:

Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận năng lực người học theo hướng thay đổi chương trình và sách giáo khoa THPT.

+ Nghiên cứu triển khai thực hiện một số kit thí nghiệm áp dụng trong các hoạt động trải nghiệm tại các trường học từ cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

* Bộ môn Toán

- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Tú

   ĐT: 098.251.3664; Email: nguyenxuantu@hvu.site-f1.com

- Phó trưởng bộ môn : TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

   ĐT: 0983.125.559; Email: thanhtamnguyenhv@gmail.com

- Cán bộ giảng viên

+ TS. Hà Ngọc Phú

+ TS. Nguyễn Thị Thanh Tuyên

+ ThS. Lê Ngọc Sơn

+ ThS. Lưu Thị Thu Huyền

+ ThS. Nguyễn Thị Định

+ ThS. Lê Thị Yến

+ NCS. Nguyễn Huyền Trang

Các hướng nghiên cứu chính:

Đại số: Đại số lượng tử, hình học tô pô, bất biến của các đa tạp chiều thấp; Đại số giáo hoán.

Giải tích: Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình parabolic nửa tuyến tính chứa toán tử suy biến mạnh.

Toán ứng dụng: Ứng dụng của một số phần mềm thống kê trong các bài toán kinh tế - xã hội.

- Phương pháp giảng dạy:

+ Giáo dục STEM trong bối cảnh đổi mới giáo dục và thay đổi của các trường sư phạm trong đào tạo cử nhân ngành sư phạm Toán.

+ Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận năng lực người học theo hướng thay đổi chương trình và sách giáo khoa THPT.

+ Các phần mềm ứng dụng dạy học môn Toán.

* Bộ môn Vật lý

- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Huệ

   ĐT: 0388967433; Email: huedhhv@gmail.com

- Phó trưởng bộ môn: TS. Cao Huy Phương

   ĐT: 0918.939.198; Email: caohuyphuongvlpt@yahoo.com.vn

- Cán bộ giảng viên:

+ TS. Nguyễn Thị Huệ

+ ThS. Nguyễn Thị Hồng Thoa

+ NCS. Nguyễn Long Tuyên

+ ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nga

+ ThS. Nguyễn Hữu Hùng

- Các hướng nghiên cứu chính :

Nghiên cứu lý thuyết : Nghiên cứu tính chất nhiệt động của vật liệu, nghiên cứu tính chất điện và từ của vật liệu bằng mô phỏng.

+ Nghiên cứu thực nghiệm :

  • Nghiên cứu tính chất điện, từ và ứng dụng của graphen và vật liệu nano
  • Nghiên cứu quang học phi tuyến và ứng dụng trong nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tính chất của màng tế bào sinh học.
  • Nghiên cứu ứng dụng của Laser vào quang phổ, của Laser Y – sinh học, của Laser trong nghiên cứu môi trường.

+ Phương pháp giảng dạy :

  • Nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực dạy học, dạy học tích hợp, năng lực chuyển vị didatic.
  • Nghiên cứu bồi dưỡng kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  • Nghiên cứu giáo dục STEM, STEAM...

* Bộ môn Điều dưỡng

- Trưởng bộ môn: PGS. TS. Cao Phi Bằng

   ĐT: 0904922412/ 0814127666; Email: phibang.cao@hvu.site-f1.com/phibang.cao@gmail.com

- Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Tiến Lực

   ĐT: 0916.110.104; Email: nguyentienluc@hvu.site-f1.com

- Cán bộ giảng viên:

+ ĐDCK1. Tạ Văn Thắng

+ ĐDCK1. Nguyễn Thị Tùng

+ CN. Dương Na Ly

+ CN. Nguyễn Thị Phương

+ CN. Lê Thị Mỹ Hạnh

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Chăm sóc điều dưỡng

+ Vấn đề tâm lý của người bệnh và nhu cầu chăm sóc tâm lý, xã hội

+ Kiến thức – thái độ - thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh

+ Chăm sóc theo triệu chứng bệnh, chăm sóc giảm nhẹ

+ Quản lý điều dưỡng

IV. Các ngành đào tạo

1. Đào tạo Thạc sĩ

- Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

       +  Thời gian đào tạo: 2 năm (60 tín chỉ)

       + Môn thi tuyển: Cơ bản (Giải tích), Cơ sở (Đại số), Tiếng Anh

       + Bằng cấp: Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

- Thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh học

       + Thời gian đào tạo: 2 năm (60 tín chỉ)

       + Môn thi tuyển: Cơ bản (Sinh học đại cương), Cơ sở (Hình thái-Giải phẫu- Phân loại và Sinh lý học thực vật), Tiếng Anh

       + Bằng cấp: Thạc sĩ Sinh học

2. Đạo tạo Đại học

- Điều dưỡng

       + Thời gian đào tạo: 4 năm

       + Tổ hợp môn thi và xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00), Toán, Sinh, Hóa (B00); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08).

       + Bằng cấp: Cử nhân Điều dưỡng

- Đại học Sư phạm Hóa học

       + Thời gian đào tạo: 4 năm

       + Tổ hợp môn thi và xét tuyển : A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Sinh, Hóa), C02 (Ngữ Văn, Toán, Hóa học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

       + Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Hóa học

- Đại học Sư phạm Sinh học

       + Thời gian đào tạo: 4 năm

       + Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Sinh học

       + Tổ hợp môn thi và xét tuyển : A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Sinh, Hóa), B03 (Toán, Sinh học, Ngữ văn), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

- Đại học sư phạm Vật lý

       + Tổ hợp môn thi và xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), A04 (Toán, Vật lí, Địa lí), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) ;

Đại học Sư phạm Toán học

       + Thời gian đào tạo : 04 năm

       + Tổ hợp môn thi và xét tuyển : A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), B00 (Toán, Sinh, Hóa), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

-  Đại học sư phạm Toán Lý

- Công nghệ Sinh học

       + Thời gian đào tạo: 4 năm

       + Tổ hợp môn thi và xét tuyển: Toán, Sinh, Hóa (B00); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08); Toán, Lý, Sinh (A02) ; Toán, Sinh, Ngữ Văn (B03).

       + Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ Sinh học

3. Đào tạo cao đẳng

- Cao đẳng sư phạm Lý – KTCN 

- Cao đẳng sư phạm Lý – Hóa 

- Cao đẳng sư phạm Toán – lý 

- Cao đẳng sư phạm Toán – Tin

- Cao đẳng sư phạm Hóa - Sinh

V. Thông tin Cán bộ, giảng viên

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

 

1

PGS. TS. Cao Phi Bằng

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0904922412
Email: phibang.cao@hvu.site-f1.com

Lý lịch khoa học

TS. Đặng Thị Phương Thanh

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0983.129.711

Email : thanhdp83@gmail.com 

Lý lịch khoa học 

 
3

TS. Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0388967433

Email: huedhhv@gmail.com

Lý lịch khoa học 

 
4

TS. Trần Thị Mai Lan

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Sinh học
Điện thoại: 0985107145
Email: mailan.sc@gmail.com

Lý lịch khoa học 

5 TS. Nguyễn Thị Thanh Tuyên

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0976491008

Email: 

 
6 TS. Cao Huy Phương

Chức vụ: Phó TBM Vật lý
Điện thoại: 0918.939.198
Email: caohuyphuongvlpt@yahoo.com.vn

Lý lịch khoa học 
 
7 TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Phó TBM Toán
Điện thoại: 0983.125.559
Email: thanhtamnguyenhv@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
TS. Nguyễn Xuân Tú

Chức vụ: Trưởng bộ môn Toán
Điện thoại: 0982.513.664
Email: nguyenxuantu1982@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
9 TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Hóa học
Điện thoại: 0985198414
Email: hunghoadhhv2008@gmail.com

Lý lịch khoa học
 
 10 NCS. Nguyễn Long Tuyên

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0989.253.630
Email: long.tuyen@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
 11 ThS. Nguyễn Thị Bình Yên

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Hóa học
Điện thoại: 0988309910
Email: Binhyenhello@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
 12 ThS. Nguyễn Huyền Trang  

Chức vụ: Giảng viên
Đt: 0975.251.094
Email: haiau887@gmail.com

Lý lịch khoa học
 
 13 ThS. Nguyễn Thị Định

Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0977.896.453
Email: dinhnguyen1610hv@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
 14 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa
Điện thoại:

Email: nthuong1979@gmail.com 

Lý lịch khoa học

 
 15 NCS. Phùng Thị Lan Hương

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:0984995181
Email: phunghuong.pt@gmail.com

Bí thư liên chi 

Lý lịch khoa học

 
 16 ThS. Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0974773868

Email: nguyenhien_knln_dhhv@yahoo.com 

Lý lịch khoa học

 
 17 ThS. Lưu Thị Thu Huyền

Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0947.799.587
Email: luuhuyen87@gmail.com

Lý lịch khoa học
 
 18 ThS. Nguyễn Hữu Hùng

Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0984.484.585
Email: hungdhhv@yahoo.com

Lý lịch khoa học 
 
 19 ThS. Lê Thị Mận

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa học
Điện thoại: 0963476787
Email: congaicns@gmail.com  hoặc manln@hvu.site-f1.com

Lý lịch khoa học

 
 20 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Chức vụ: giảng viên, Giáo vụ
Điện thoại: 0868.555.556
Email: nganguyet4988@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
 21 ThS. Chu Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lí đào tạo
Điện thoại: 0915090454

Emai: bichngoc.hagiang@gmail.com 

Lý lịch khoa học

 
 22 ThS. Lâm Hùng Sơn

 Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:0982022741
Email: hungsonhvu@gmail.com

Lý lịch khoa học

 
 23 ThS. Lê Ngọc Sơn

Chức vụ: giảng viên, Phó Bí thư liên chi
Điện thoại: 0979937126
Email: lengocsonhvu@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
 24 CN. Nguyễn Thị Thu Thảo

Chức vụ: Chuyên viên, Cán bộ QLSV
Điện thoại: 0902793470

Email: comuathu179@yahoo.com 

Lý lịch khoa học

 
 25 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thoa

Chức vụ: Giảng viên, Phụ trách PTN Vật lý
Điện thoại: 0977.277.937
Email: yenlesp17@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
26 ThS. Nguyễn Phương Quý

Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0979937126
Email: phuongquy41@gmail.com

Lý lịch khoa học 
 
27 ThS. Lê Thị Yến  Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0379.232.050
Email: yenlesp17@gmail.com

Lý lịch khoa học
 
 28 TS. Nguyễn Bình Liêm

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0979590577

Email: nguyenbinhliem@gmail.com

Lý lịch khoa học
 29 ThS. Nguyễn Tiến Lực

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Điều dưỡng
Điện thoại: 0916.110.104
Email: nguyentienluc@hvu.site-f1.com

Lý lịch khoa học 
 
 30 ĐDCK1. Tạ Văn Thắng

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0977087338
Email:tavanthang@hvu.site-f1.com

Lý lịch khoa học 
 
31 ĐDCK1. Nguyễn Thị Tùng

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0393664311
Email:nguyenthitung@hvu.site-f1.com

Lý lịch khoa học 
 
32 CN. Dương Na Ly

Chức vụ: Giảng viên - Bí thư liên chi
Điện thoại0355313590
Email:duongnaly@hvu.site-f1.com

Lý lịch khoa học 
 33 CN. Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:0975913277
Email:nguyenthiphuong@hvu.site-f1.com

 
34 CN. Lê Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0327998147
Email:lethimyhanh@hvu.site-f1.com
 

* TỔNG HỢP BÀI BÁO CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Từ 8/2018 - 10/2020)

Xem file chi tiết tại đây!

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN