bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

06:00, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Faculty of Preschool and Primary Education

I. Sơ lược về khoa

Địa chỉ: bet365 europe (cơ sở  Phú Thọ)

Điện thoại: 02103 710 251

Email:  khoagdthmn@hvu.site-f1.com 

 Video giới thiệu về Khoa

Khoa GDTH & MN được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ - TCCB, ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Hùng Vương trên cơ sở khoa Cao đẳng Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, đóng trên địa bàn quê hương Đất Tổ vua Hùng. Gắn liền với sứ mệnh vẻ vang của nhà trường, khoa là trung tâm nghiên cứu về Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Hiện nay, khoa có 16 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 03 tiến sĩ, 09 thạc sĩ(trong đó: 03 nghiên cứu sinh), 04 cử nhân. Khoa gồm 18 lớp với 918 sinh viên.

II. Ngành đào tạo

- Bộ môn Toán Tiểu học

- Bộ môn Văn Tiểu học

- Bộ môn Mầm non – Công tác đội

III. Nhiệm vụ trọng tâm của khoa

1. Đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nhằm cung cấp giáo viên cho các trường tiểu học, trường mầm non; cung cấp nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu giáo dục về lĩnh vực Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

2. Nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, đổi mới giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non theo lộ trình đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Tham gia chương trình của các lớp Dự án đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non.

3. Hướng tới một sự phát triển bền vững, khoa chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; chủ động trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước; quan tâm đặc biệt đến vấn đề đầu ra và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 

 IV. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn                                                                        

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Chức vụ: Trưởng khoa 
Điện thoại: 0362.965.431
Email: 

2

TS. Nguyễn Xuân Huy

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0915273046
Email: Nguyenxuanhuyhv@gmail.com 

3 

4

TS. Lê Thị Hồng Chi

Chức vụ: Trưởng BM Toán Tiểu học

Điện thoại: 0915952983
Email: lethihongchi@hvu.site-f1.com 

5

TS. Hoàng Thanh Phương

Chức vụ: Trưởng BM Mầm non-CT Đội
Điện thoại: 0983452406
Email: hoangthanhphuongdhhv@gmail.com 

6

TS. Bùi Thị Thu Thủy

Chức vụ: Trưởng BM Văn Tiểu học
Điện thoại: 0915315544

Email: longkhanhdhhv@gmail.com 

7

TS. Nguyễn Thị Thanh Tuyên

Chức vụ: P. TBM Toán Tiểu học
Điện thoại: 0976491008
Email: thanhtuyen1506@gmail.com  

8

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Chức vụ: P. TBM Mầm non
Điện thoại: 0915269729
Email: hvanmn@gmail.com 

9

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Văn Tiểu học
Điện thoại: 0982112814
Email: nguyenthuydhhv@hotmail.com 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN