bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

06:00, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Khoa Chính trị và Tâm lý Giáo dục

Faculty of Political Education and Educational Psychology

- Triển khai đào tạo ngành: Công tác xã hội;

- Giảng dạy các môn Tâm lý giáo dục, Lý luận chính trị cho tất cả các hệ đào tạo đại học, sau đại học trong Trường;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Nghiệp vụ sư phạm, Thực tập chuyên môn cho người học.

Lãnh đạo Khoa

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Lê Thị Xuân Thu

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0963.626.828
Email: lexuanthu@hvu.site-f1.com  

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: : Phó trưởng khoa

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN